Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μήνυμα Διεύθυνσης

 

 

      Έχοντας μακρόχρονη φροντιστηριακή πείρα σε ότι αφορά τόσο τη διδασκαλία, όσο και στη συγγραφή βιβλίων φροντιστηριακής προετοιμασίας, ιδρύσαμε το πρότυπο εκπαιδευτικό οργανισμό όραμα παιδείας με σκοπό όχι μόνο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και την ολοκληρωμένη ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση-καμπή της ζωής του.

 

      Έτσι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τους μαθητές στον διαρκεί αγώνα τους για την κατάκτηση και αφομοίωση της ύλης που απαιτείται για την εισαγωγή τους στις ανώτατες και ανώτερες σχόλες τόσο με το ισχύον σύστημα εισαγωγής αλλά και για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος 2011 -2012 στην Α λυκείου οι όποιοι θα γνωρίσουν ένα καινούργιο σύστημα εισαγωγής και ένα καινούριο λύκειο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ.