Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα Εκπαιδευτική Αντίληψη       Στο «όραμα παιδείας» δεχόμαστε Αυστηρά Περιορισμένο Αριθμό μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ, υποψήφιων για όλα τα Επιστημονικά Πεδία.

 

       Βλέπετε, έχουμε επιλέξει ένα σύστημα μικρών ομάδων μαθητών, τη "χρυσή τομή" ανάμεσα σε ιδιαίτερο και ομαδικό φροντιστήριο. 

 

       Πιστεύουμε απόλυτα σ' αυτό το συνδυασμό γιατί δημιουργεί μια ατμόσφαιρα προσωπικής επαφής που απελευθερώνει το μαθητή, επιτρέπει τη προσωποποιημένη βοήθεια και ταυτόχρονα κινεί το συναγωνισμό και τη σύγκριση.